Dodatki

Wskaźniki obowiązujące od stycznia 2019

Podatki

Ulga podatkowa 46,33 / m-c 556,02 / rok
 
Koszty uzyskania przychodu zwykłe podwyższone
111,25 139,06
Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Podstawa obliczenia podatku w złotych  Podatek wynosi
ponad do
  85.528 18% minus kwota 556 zł 02 gr
85.528   15.395 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę (etat 1/1) 2.250,00 zł  brutto
Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub oświadczenia usług 14,70 zł  brutto
Współ. ekwiwalentowy za urlop 20,92

Ubezpieczenia ZUS

RODZAJ PRACOWNIK PRACODAWCA
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 1,50% 6,50%
chorobowe 2,45% x
wypadkowe x ustalane
zdrowotne 9,00% x
FP x 2,45%
FGŚP x 0,10%
 
Kwota rocznego ograniczenia podstawy skł. em-rent  142.950,00 zł