Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (ADO) jest NAWO USŁUGI KADROWO-KSIĘGOWE Jadwiga Nawojczyk ul. Inflancka 4, 51-354 Wrocław.

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- zawarcia umowy świadczenia usług księgowych i rachunkowych klauzula informacyjna
- współpracy z osobami do kontaktu od podmiotów współpracujących z ADO (kontrahenci) klauzula informacyjna
- rekrutacji pracowników klauzula informacyjna
- rekrutacji współpracownikówklauzula informacyjna
- zawarcia umowy z dostawcą klauzula informacyjna

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z ADO - Kontakt