Oferta

Usługi kadrowe

od przyjęcia do zwolnienia pracownika:
- sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
- prowadzenie akt osobowych,
- rozliczanie czasu pracy,
- ewidencja absencji,
- obsługa umów zleceń i o dzieło,
- obsługa zajęć sądowych, PFRON i GUS.

Administracja księgowa/podatki

- pomoc przy zakładaniu firmy,
- prowadzenie księgowości małych i średnich firm,
- naliczanie podatku dochodowego,
- rozliczanie i ewidencja VAT,
- sporządzanie deklaracji podatkowych.


Administracja płac

- naliczanie wynagrodzeń,
- sporządzanie list płac i odcinków płacowych,
- przygotowywanie przelewów w formie elektronicznej,
- rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
- tworzenie kompletnego PK dla księgowości.

Administracja ZUS

- zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczonych,
- sporządzanie raportów, deklaracji, RMUA, Rp-7,
- prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
- kompletowanie wniosków o renty i emerytury.

Usługi dodatkowe

- sporządzanie zestawień, analiz, raportów,
- asysta podczas kontroli ZUS, PIP, US,
- rekrutacja i selekcja pracowników,
- doradztwo przed i pokontrolne,
- doradztwo w tworzeniu regulaminów.